Yukarı Çık

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası

 • Faaliyet alanlarımızdaki öncü konumumuzu ve kapasitemizi artırarak sürdürmek,
 • Çalışanlarımıza değer vermek ve onlardan güç almak,
 • Sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkili kullanmak,
 • Çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı olmak,
 • Küresel kalite standartlarına uygun hizmet ve ürün sunmak,
 • Teknolojisini sürekli geliştirmek,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • amaçları ile insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamızın Hedefi

 • Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda gerçekleştirmekte olduğu çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması sağlamak,
 • Çalışanlarımızın seçilmesini, işe alınmasını, görevlendirilmesini, eğitim ihtiyaçlarının amaçlarımıza uygun olarak belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaları yapmak ve uygulamak,
 • Yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlar ile gerçekleştirmek
 • olarak tanımlanmıştır.

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri

 • İnsan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
 • Çalışanlarımızın, görevlerinin niteliklerinde meydana gelecek her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev bilincinin yükseltilmesi ve başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını planlamak ve uygulamak,
 • Çalışanlarımız kendilerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
 • Çalışanlarımızın şirketimiz içindeki gelişimlerini izlemek amacı değerlendirilmelerini sağlayacak kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
 • Faaliyet alanlarımızdaki işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere gerekli analizleri yapmak ve en uygun iş tanımlarını yapmak,
 • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarı ve innovasyon sağlamak,
 • "Şirket Kültürü ve Bilinci" oluşturmaktır.