Yukarı Çık
KURGU Dijital Ajans

DEG Dinamik Seperatör

Dinamik seperator kaba ve ince malzemeleri ürünler ve geri besleme olarak ayırır. Çimento, enerji, maden, metal ve tarım gibi birçok sektörde kullanılabilir.

Dinamik separatörler kanatlar (rotor, static, vortex ), gövde ve geri besleme gibi ana parçalardan oluşmaktadır. Çalışma prensibine göre iki tip (statik ve dinamik) separatör vardır.

Dinamik separatör gövde tasarımına göre spiral ve silindir gövde olarak iki tiptir.

DEG, separatörün tüm parçalarının araştırma ve geliştirilmesi için çok iyi bir ekip ve teçhizata sahiptir. Yeni tasarlanmış ekipmanların test edilmesi için Çorlu’da Ar-GE laboratuarı kullanılmaktadır.

DEG, yeni separatörler tasarlayabilir ve 1 ve 2. Nesil separatörlerde modifikasyonlar yaparak kapasitelerini arttırabilir.

Video1: Spiral kasa separatörünün ana parçaları.

DEG SEPARATÖRÜ NEDEN ÇOK BAŞARILI?

 1. Saha Tecrübesi: DEG, separatörleri devreye alma ve kurma konusunda yeterli tecrübeye sahiptir ve bu alanda çalışan süpervizör ve mühendisleri vardır.
 2. Özel Tasarım Yaklaşımı: Herhangi bir seperatörü tasarlamadan önce, çalışma ortamını ve çalışma koşullarını inceliyoruz. Buna ek olarak tasarımlarımızı yaparken kesim ölçüsü, mineral özelliklerini, kapasite ve akım şeması gibi anahtar parametreleri dikkate alıyoruz.
 3. En Gelişmiş Tasarım Yazılımı: DEG separatör ANSYS Blade Design yazılımı vasıtasıyla tasarlanmıştır. Bu yazılımda, farklı prosesler için farklı tiplerde bıçaklar elde etmek mümkündür.
 4. Gelişmiş Simülasyon (CFX, CFD): Katı modellemeden sonra, simülasyon programında akış analizi yapıyoruz. Bu analizde basınç düşüşü, hız, basınç sıcaklık dağılımı ve parçacık hareketi parametrelerini elde ediyoruz.
 5. Mühendislik Geçmişi: DEG, hesaplamalar için bir tasarım programı hazırladı. Bu program mühendislik bilgisine dayanmaktadır. DEG firması üniversiteler ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Video2: Durum çalışmaları için akış simülasyonu.

DEG SEPARATÖRÜ NEDEN EN İYİ?

 1. Düşük elektrik tüketimi (0.4-0.9 kWh / t ürün)
 2. Düşük basınç kaybı
 3. Efektif kullanılan rotor alanı
 4. Düşük ses ve titreşim
 5. İdeal Tromp eğrisi
 6. Ekonomik ve kolay bakım
 7. Maliyet etkin kurulum

Video3: Genel montajın 3D modeli

U-BEAM SEPERATÖR VE SİKLONLAR

DEG, tozu toplamak için U ışını ayırıcı ve siloneleri tasarlar.
Akış simülasyonu ile; U-BEAM seperatör ve silonlardaki her partikül boyutu için basınç düşüşü ve verimlilik hesaplanabilir.


Video4: Endüstriyel ön ısıtıcı siklonun tek tip için simülasyonu.

Video5: Parçacıkların (15 mikrondan 200 mikrona kadar) U ışın ayırıcısındaki hareketi.